ISO 22000:2005 Системи за управление на безопасността на хранителните продукти

Известният в цял свят стандарт ISO 22000 определя системите за управление на безопасността на хранителните продукти, публикуван от Международната организация за стандартизация. Стандартът е приложим за всички организации по хранителната верига.

Днес, в резултат на увеличаващата се осъзнатост на потребителите и нанесените поправки в националното законодателство за хранителните продукти отностно производството на „по-здравословна и по-безопасна храна“, се промениха значително остарелите методи за преработка на храните и подходите за представяне пред потребителите. През последните години безопасността на храните стана най-важният обществен въпрос.

Безопасността на храните е концепция, която се използва в смисъл на това, че храната се приготвя за своята предназначена употреба и че не вреди на потребителите при консумация. В по-широк смисъл, научният систематичен цикъл е този, който определя начина за преработка, подготовка, съхранение и консумация на храните и определя начина, по който потребителите да са предпазени от биологични, физически и химически агенти, които причиняват болести.

Известният в цял свят ISO 22000 определя системите за управление на безопасността на хранителните продукти, публикуван от Международната организация за стандартизация. Стандартът е приложим за всички организации по хранителната верига. Производителите на храни, производителите на опаковки за храни, хранителните магазини, фирмите за логистика, производителите на кетъринг, хотели, ресторанти, компании за стерилизиране на храни и производители на храни за животни могат да бъдат сертифицирани съгласно стандарт  ISO 22000.

В днешния глобализиран свят, рисковете за доставчиците се увеличават и като последица от факта, че нивото на безопасност на храните се променя, управлението на тези рискове става все по-трудно.

Защитата на потребителите и правилното управление на безопасността на храните по цялата верига на доставка ще се осигурят, когато разполагате със Система за управление на безопасността на хранителните продукти и когато тя е сертифицирана от надежден Орган.

Съществуват много стандарти за безопасност на храните и избирането на правилната програма може да бъде трудно. SZUTEST предоставя услуги, които дават възможност за стабилни системи за проследяване по HACCP и ISO 22000.

ПОЛЗИ ОТ СИСТЕМА по ISO 22000:2005

  • Намаляване на разходите;
  • Повишаване на доверието на потребителя;
  • Намаляване на цените за изземване, дължащо се на инциденти като смърт,болест и др.
  • Увеличаване на мотивацията на служителите;
  • Засилване на конкурентноспособността;
  • Повишване на стойността на търговската марка.

SZUTEST > Сертифициране на Системи > ISO 22000:2005