Услуги за Промишлеността

Продуктите са предназначени и произвеждани съгласно приетите национални и международни стандарти и изискванията на клиента. SZUTEST предоставя услуги по оценяване на съответствието на продукти, които трябва да отговарят на тези изисквания. Ние предоставяме услуги в много области на промишлеността с голямото си внимание към удовлетвореността на клиента.

Като Орган за оценяване на съответствието, ние демонстрираме качеството на нашата услуга чрез Акредитацията, която имаме. Стандартите за акредитация са световно приети и отразяват обективността, конфиденциалността и надеждността на предоставяната услуга от Органите за оценяване на съответствието.

SZUTEST е акредитиран от Международната служба по акредитация (IAS) и Турската агенция по акредитация в много области. Можете да намерите по-подробна информация в съответните раздели.

 • Оценяване на съответствието на материала;
 • Надзор на производството на стоманени конструкции;
 • Производство и периодичен контрол на резервоари за съхранение;
 • Производствен контрол на тръбопроводи;
 • Надзор на производство чрез заваряване на железопътни превозни средства и компоненти;
 • Безразрушително изпитване и инспекции;
 • Бойлери и съдове под налягане;
 • 2014/68/EU Директива за съоръжения под налягане;
 • 2014/29/EU Директива за обикновени съдове под налягане.
 • Сертифициране на заварчици и заваръчни оператори;
 • Сертифициране на кадри, които осигуряват трайни връзки.
 • EN ISO 3834 Изисквания за качество за заваряване чрез топене;
 • EN 15085-2 Изисквания за качество за конструкция на железопътно превозно средство;
 • EN 61400-22 Оценяване за съответствие на вятърни турбини;
 • (EU) No 305/2011 Регламент за строителни продукти.

SZUTEST > Услуги за Промишлеността