Механично Изпитване на Медицински Изделия

SZUTEST предоставя услуги с опитен персонал в продължение на много години като Нотифициран орган по Директива за медицински изделия 93/42/EEC. Лабораторната услуга за механично изпитване е една от най-ефективните и надеждни сфери на нашата дейност.

Услигите на SZUTEST  включват статично изпитване и изпитване на умора съгласно стандарти ASTM или следвайки клиентски процедури за изпитване. Нашата лаборатория е акредитирана съгласно EN ISO/IEC 17025 в сферата на Медицински изделия. Ние използваме висококачествено и прецизно оборудване за изпитване, добре познато на пазара (Instron-England, Shimadzu-Japan).

Нашите клиенти са облагодетелствани повече от пет години от опита ни по изпитване на импланти.

 • Системи за гръбначни винтове
 • Винтове
 • Пръчки
 • Интервертебрално устройство (IBFD)
 • Пластини
 • Запечатване на опаковката
 • Тънки пластмасови листове
 • ASTM F382:Стандартна спецификация и метод за изпитване за метални костни пластини
 • ASTM F384:Стандартни спецификации и методи за изпитване  за метални ъглови ортопедични устройства за фиксиране на фрактури
 • ASTM F543:Спецификация и методи за изпитване за метални медицински костни винтове.
 • ASTM F1717:Стандартни методи за изпитване за конструкции на гръбначния имплант при модел на вертебректомия.
 • ASTM F2077:Методи за изпитване за интервертебрални изделия за вливане.
 • ASTM F2193:Стандартни спецификации и методи за изпитване за компоненти, използвани за хирургическо фиксиране на система на гръбначен скелет.
 • ASTM F1798:Стандартен тест метод за оценяване на постоянни свойства и свойства на умора на механизмите за свързване и монтажните възли, които се използват в имплантите на гръбначна артродеза.
 • ASTM D882:Стандартен метод за изпитване на свойствата на опън на тънка пластмасова пластина.
 • ASTM F88:Стандартен метод за изпитване на якост на уплатнение на гъвкави бариерни материали

SZUTEST > Нашите Лабораторни Услуги > Механично Изпитване на Медицински Изделия