СЕРТИФИЦИРАНЕ НА ПЕРСОНАЛ И СЕРТИФИЦИРАНЕ НА ЗАВАРЧИЦИ

Качеството на производството, на който и да е продукт и устойчивостта на организацията зависят от компетентността и уменията на персонала. Сред многото производствени процеси заваряването е един от най-важните и изисква контрол.

Заваряването се разглежда като важен технологичен процес в производствената дейност. Този процес е неразделна част от всички конструкции, като например: стълби, сгради, стоманени конструкции, кранове, мостове, тръбопроводи, съдове под налягане и съоръжения за придвижване и повдигане. Качеството на заваряване е критичен елемент при тези системи.

За да се осигури качество и да се предотвратят грешки в заваряването, трябва да се вземе предвид следното:

  • Сертифициране на заварчици за обучен и сертифициран персонал за производството;
  • Използване на висококачествени материали;
  • Работа при одобрени указания;
  • Стриктен контрол и прилагане на заваръчни процедури;
  • Квалифициран и обучен персонал;
  • Превантивни действия и непрекъснато подобряване.

Изключително важно е да се осигури подходящ контрол по време на процеса по заваряване на място.

Производителите трябва да наемат компетентни ои добре обучени заварчици.

SZUTEST предоставя услуги по сертификация на заварчици съгласно стандарти: EN 9606-1, EN ISO 9606-2, ASME Sec. IX, AWS D.1.1, AWS D.1.2, AWS D.1.5, AWS D.1.6, API 1104 и EN13067; съгласно стандарт EN 14732 за сертифициране на заваръчен оператор; и съгласно стандарт EN 13133 за сертифициране на персонал, който извършва спояване с твърд припой.

SZUTEST предоставя услуги съгласно: EN ISO 15614 – Спецификация и квалификация за заваръчни процедури за метални материали. Изпитване на заваръчна процедура. Част 1: Електродъгово и газово заваряване на стомани и електродъгово заваряване на никел и никелови сплави, ASME Sec. IX, AWS D.1.1, AWS D.1.2, AWS D.1.5, AWS D.1.6 и API 1104 и Одобрение на Спецификация на Процедура за спояване с твърд припой (BPQR) съгласно стандарт EN 13134.

SZUTEST > Сертифициране на Персонал и Сертифициране на Заварчици