Контрол НА ПРОИЗВОДСТВОТО

SZUTEST предоставя услуги по независим и безпристрастен начин за контрол на производството в различни индустриални сектори като например: производство на стоманени конструкции, производство на оборудване, съдове под налягане, тръбопроводи, както и в електроцентрали, нефтохимически заводи, рафинерии, промишлени предприятия. Целта е да се осигури качество съгласно национални и международни стандарти и нормативни актове на ЕС.

При контрол на производството и монтажа на стоманени конструкции се прилагат стандартите:

EN 1090-1 – Изпълнение на стоманени конструкции и конструкции от алуминиеви сплави. Част 1: Изисквания за оценяване на съответствието на конструктивни компоненти;

EN 1090-2 – Изпълнение на стоманени конструкции и конструкции от алуминиеви сплави. Част 2: Технически изисквания за стоманени конструкции;

EN 1090-3 – Изпълнение на стоманени конструкции и конструкции от алуминиеви сплави. Част 3: Технически изисквания за конструкции от алуминиеви сплави.

Контролът на производството и монтажа се осъществява съгласно стандартите: EN 1090-2, AWS D.1.1, AWS D.1.5 и AWS D.1.6 за стоманени конструкции и съгласно EN 1090-3 и AWS D.1.2 за алуминиеви конструкции.

SZUTEST е акредитиран по EN ISO/IEC 17020 и предоставя услуги за контрол на производството и монтажа съгласно стандарти EN 1090-2, AWS D.1.1, AWS D.1.2, AWS D.1.5 и AWS D.1.6.

SZUTEST е акредитиран по EN ISO/IEC 17020 и извършва: надзор над производството и монтажа на резервоари за съхранение съгласно стандарти API 650 и API 620; периодични инспекции на резервоари за съхранение съгласно стандарт API 653; инспекции на производството на запалими и незапалими водни резервоари, замърсяващи водата съгласно EN 12285.

SZUTEST предоставя услуги по контрол на производството и монтажа на тръбопроводи съгласно стандарти: API 1104, ASME B 31.1, ASME B 31.3, ASME B 31.8 и API 570.

SZUTEST е акредитиран по EN ISO/IEC 17020 и предоставя услуги по: контрол на производство в сферата на заваряване на железопътни транспортни средства и компоненти съгласно EN 15085-2 в обхвата на спецификациите на клиента или планове за изпитване на качеството; инспекция на заваряването на железопътни транспортни средства и компоненти съгласно стандарт EN 15085-5.

SZUTEST > Услуги за Промишлеността > Инспекции на Производството