УСЛУГИ ПО констрол

SZUTEST предоставя услуги от трета страна за контрол в различни производствени сектори, например: производство на стоманени конструкции, съоръжения, съдове под налягане, тръбопроводи; в електроцентрали, нефтохимически заводи, рафинерии, промишлени заводи и др. Целта е да се осигури качество и да се оценят експлоатационните показатели на продуктите, за да отговарят на приложимите изисквания на национални и международни стандарти и нормативни актове на ЕС.

Производителите трябва да избират и използват материали, които са подходящи за производствената дейност, която осъществяват. Материалите са най-важния елемент от всяко производство.

SZUTEST предоставя услуги по оценяване на съответствието на материала и услуги по инспекция на производството на материали (например метал) в т.ч.: тръби, плочи, фланци и оборудване съгласно EN 10204 (3.2 сертификат) и няколко стандарта за продукти, за да се осигури съответствие със спецификации в рамките на обхвата на национални и международни кодекси.

SZUTEST е акредитиран по EN ISO/IEC 17020 и предоставя услуги за контрол на производствения процес и оценяване на съответствието на материала съгласно стандарти: EN 10204, API 5L (ISO 3183), EN 10025, EN 10219, EN 10217, BS 534, BS 3601, DIN 1626, EN 10216, EN 10222, EN 1759, EN 1092, EN 545, EN 10216, EN 10222, EN 1759, EN 1092, EN 10224, EN 10255, EN 10305, EN 10312, EN 10028, ASTM A 106, ASTM A 36, ASTM A 53, ASTM A 333, ASTM A 312, ASTM A 283, ASTM A 516, ASTM A 517 и ASTM A 252.

Производителите трябва да са запознати с механичните характеристики на метала и консумативите, като се обърне внимание на условията на околната среда и на действията по време на изпълнение на заваръчния процес.

SZUTEST предоставя услуги по одобрение на заваръчната процедура (WPQR) съгласно стандарти: EN ISO 15614, ASME Sec. IX, AWS D.1.1, AWS D.1.2, AWS D.1.5, AWS D.1.6 и API 1104 и одобрение на процедура за заваряване с твърд припой (BPQR) съгласно стандарт EN 13134.

SZUTEST предоставя услуги по безразрушително изпитване и оценка на резултатите на заварени продукти. В SZUTEST работи квалифициран експертен персонал от ІІ и ІІІ ниво съгласно стандартите: ISO 9712 (EN 473) и ASNT CP-189-2011.

За целите на инспекция на несъвършенства по повърхността на заварени съединения се прилагат: Визуално изпитване VT (ISO 17637), Магнитно-прахово изпитване MT (ISO 17638), Изпитване с проникващи течности PT (ISO 3452-1), Вихровотоково изпитване ET (ISO 17643); а за целите на инспекция на вътрешни несъвършенства на феритни и аустенитни стомани, алуминиеви сплави, никелови, медни сплави и титаниеви сплави се прилагат: Радиографично изпитване RT (ISO 17636) и Ултразвуково изпитване UT (ISO 17640).

В рамките на официалния бюлетин № 2006/21, публикуван в Официалния вестник №. 26119 от дата 25.03.2006, SZUTEST получи статута на “Орган за международен контрол”.

SZUTEST извършва контрол на продукти, които ще бъдат внасяни или изнасяни, за да се удостоверят техническите спецификации и съответно да публикува доклад от контрол.

Ако броят на доставчиците на дадена организация се увеличат, надзорът и контролът върху тях нараства. Поради отдалечеността на доставчика и поради невъзможността да извършите надзор и контрол, SZUTEST предоставя услуги за проверка на: качеството на продукта, предоставян от доставчика, капацитета и квалификацията на доставчика, свидетелството за изпитване на продукта.

SZUTEST > Услуги за Промишлеността > Услуги по Инспектиране