Обикновени Съдове под Налягане

Директивата 2014/29/EU (SPV) за обикновени съдове под налягане беше приета във всички Европейски национални кодекси и наредби за съдове под налягане и представлява унифициран закон за обикновени съдове под налягане в Европейската общност.

Директивата 2014/29/EU (SPV)  за обикновени съдове под налягане беше приета във всички Европейски национални кодекси и наредби за съдове под налягане и представлява унифициран закон за обикновени съдове под налягане. SPV се отнася до обикновените съдове под налягане със сериен тип на производство. “Обикновен съд под налягане ” означава който и да е заварен съд предназначен да работи с вътрешно налягане по-голямо от 0,5 бара и да съхранява въздух или азот и не са предназначени да бъдат подлагани на нагряване с открит пламък.

Частите и механизмите, които допринасят за якостта на съдовете под налягане трябва да бъдат направени или от нелегирана стомана, или от нелегиран алуминий, или от нестареещи закалени алуминиеви сплави. Максималното работно налягане на съда не трябва да надвишава 30 бара, а произведението на максималното работно налягане (PS) и обема (V) не трябва да надвишава 10 000 бара/литър.

Директивата 2014/29/EU за обикновени съдове под налягане обхваща съществени изисквания точно както други директиви, но не дава специфичност за проектирането, използваните материали, производството и изпитването. На тези въпроси може да се отговори чрез прилагане на приети национални кодекси и стандарти.

Съдове, при които произведението PSxV надвишава 50 бара/литър трябва да отговорят на съществените изисквания за безопасност посочени в Приложение I от Директивата и трябва да преминат през оценка на нотифициран орган. В зависимост от типа на съоръжението – неговото налягане по обем (PSxV) или използваният стандарт за производство – производителите могат да изберат процедура от серия Модули за оценяване на съответствието.

Директивата категоризира съдовете според тяхната съхранена енергия, изразена чрез продукта с максимално работно налягане в барове и неговия капацитет в литри (PSхV). Различни условия се прилагат за всяка категория съд.

  • Категория А се състои от съдове с PS.V от повече от 50 бара.литра и е разделена на:
  • Категория A.1, състояща се от съдове с PS.V от повече от 3,000, но не повече от 10,000 бара.литри,
  • Категория A.2, състояща се от съдове с PS.V от повече от 200, но не повече от 3,000 бар.литра, и
  • Категория A.3, състояща се от съдове с V от повече от 50, но не повече от 200 бара.литри.
  • Категория B, състояща се от съдове с V от 50 бара.литри или по-малко.

SZUTEST > СЕ Сертифициране > Обикновени Съдове под Налягане