Разнообразни Услуги Обхват

Ние осъществяваме услуги за сертификация на продукти и системи за управление., контрол, периодични инспекции, надзор над промишлено производство, сертификация на заварчици, одобрения на заваръчни процедури, OHS измервания, измервания за заземяване, оценки за съответствие на площадки, устройства по проекти за оборудване по Seveso and Atex, сертификация по руски,украински и китайски стандартиn , и Ndt инспекции.

SZUTEST > Разнообразни Услуги Обхват