Международни Услуги

Наред с нашата мечта, нашата компания се стреми да успее също така извън нашата страна от самия първи ден и е постигнала големи резултати. В продължение на години ние сме работили в Китай, Русия и България в нашите собствени офиси и персонал, и посредством нашите представители в Южна Корея, Украйна и Индия.

SZUTEST > Международни Услуги