Certifikace Systému

Vaši Kvalitu Máme Pod Kontrolou…

Společnost SZUTEST, akreditovaná Tureckou akreditační agenturou (TÜRKAK) a Mezinárodní akreditační službou (IAS) na základě normy TS EN ISO/IEC 17021, poskytuje služby certifikace systémů managementu.

Certifikace systémů managementu spojuje udržitelné zlepšování na pevných základech.

Díky dodržování národních a mezinárodních norem při řízení vaší organizace budete mít jistotu správného zpracování vašich produktů a aktivit, což přispívá například k lepší reputaci vaší organizace, větší spokojenosti klientů a excelentní kvalitě jak produktů, tak nabízených služeb.

Systémy managementu, které jsou vhodné pro všechna odvětví, vytvářejí pro organizace rámec aspektů, které je možné sledovat a vylepšovat.

Již 12 let se společnost SZUTEST se svým odborným a zkušeným týmem snaží vyzdvihnout kvalitu vašich produktů a služeb o úroveň výš.

Akreditovaná tureckou akreditační agenturou (TURKAK) na základě norem:

 • ISO 9001
 • ISO 14001
 • ISO 22000

Akreditováno Mezinárodní akreditační službou (IAS) na základě norem:

 • ISO 9001
 • ISO 14001
 • ISO 22000
 • OHSAS 18001
 • ISO 50001
 • ISO 27001

Po vytvoření a zavedení systému managementu by měla organizace v souladu s požadavky příslušné normy požádat o certifikaci příslušný orgán certifikace systémů.

Během fáze žádosti jsou požadované informace o společnosti od žádající organizace shromážděny a na základě těchto informací se provede oceňování.

V případě, že bude výsledkem nabídky vzájemná shoda, následuje fáze plánování auditu.

Certifikační proces začíná dvoufázovým počátečním auditem:

 1. fáze auditu probíhá buď v kanceláři, nebo na místě, a to v závislosti na rizikové skupině organizace.

Účelem 1. fáze auditu je:

 • kontrola dokumentace systému managementu klienta,
 • vyhodnocení podmínek místa a polohy klienta,
 • komunikace se zaměstnanci klienta za účelem vyhodnocení míry, do jaké jsou připraveni pro fázi 2 auditu,
 • prověření podmínek klienta,
 • potvrzení, že jsou požadavky normy dobře známy (zejména klíčové ukazatele výkonnosti nebo procesy, cíle a fungování systému managementu),
 • shromažďování potřebných informací o rozsahu systému managementu, souvisejících právních předpisech a současných rizicích a
 • ověření rozmístění zdrojů pro fázi 2 auditu.

Po dokončení fáze 1 auditu (je-li vhodné pokračovat fází 2), je plánována fáze 2 auditu, a tuto fázi je třeba provést přímo na místě.

Během tohoto auditu jsou posuzovány následující procesy:

 • monitorování, měření a hlášení, zda bylo dosaženo stanovených cílů,
 • dodržování právních požadavků na systém managementu a jeho funkci,
 • provozní řízení procesů klienta,
 • interní audit a kontrola managementu,
 • zásady zodpovědnosti managementu směrem ke klientovi,
 • obecné požadavky, zásady, odkazy na cíle výkonu (ať už v souladu s normami systému managementu nebo jinými požadavky), další platné právní požadavky, odpovědnost, organizační kompetence, postupy, informace o výkonu, zjištění a výsledky interního auditu.

Po dokončení fáze 2 auditu budou všechny informace a zjištění auditu přezkoumány. Pokud jsou během auditů zjištěny jakékoli neshody, bude certifikace se souhlasem Certifikačního výboru dokončena teprve po jejich odstranění.

Zavedení systému managementu kvality přináší organizacím mnoho výhod. Zde je několik z nich:

 • Vzhledem k tomu, že základem požadavků ISO 9001 je zvýšení spokojenosti klientů, dosáhnete vyšší úrovně spokojenosti klientů. S certifikací podle normy ISO 9001 budete mít větší šanci porozumět očekávání klientů.
 • Certifikát shody s určitými normami vám přinese nové klienty.
 • Zvýšená prestiž a spokojenost klientů vám zajistí konkurenční výhodu.
 • Podniknete pevné kroky k institucionalizaci vaší společnosti.
 • Normy ISO 9001 vás budou inspirovat k neustálému rozvoji a zlepšování.
 • Společnost bude více zaměřená na profesionalizaci. To znamená, že budoucnost společnosti nebudou určovat osobní rozhodnutí, ale světové normy se silnou infrastrukturou.
 • Kontrola a certifikace kvality v každé fázi minimalizuje problémy a další úsilí vynaložené na jejich nápravu.
 • Norma ISO 9001 bere v úvahu spokojenost zaměstnanců i spokojenost klientů. Spokojenost zaměstnanců se projeví v podobě větší produktivity.

SZUTEST > Certifikace Systému